Pasangan Gubernur Bali Wayan Koster miwah Ny. Putri Koster Ngamolihang Penghargaan Tingkat Nasional Mapaiketan ring Pertumbuhan Kreativitas miwah Inovasi Kekayaan Intelektual

  • 22 November 2022
  • 21:11 WITA
  • News
Ny. Putri Koster munggah pinaka Tokoh sane dahat nguratiang Pertumbuhan Kreativitas wiadin Inovasi Kekayaan Intelektual

Ny. Putri Koster munggah pinaka Tokoh sane dahat nguratiang Pertumbuhan Kreativitas wiadin Inovasi Kekayaan Intelektual

JAKARTA, Balitopnews.com - Gubernur Bali Wayan Koster ngamolihang penghargaan saking Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI antuk prestasi Nangiang Pertumbuhan Kreativitas wiadin Inovasi Kekayaan Intelektual mapaiketan ring  Pemulihan Ekonomi Nasional.  Penghargaan puniki kasukserahang melaparan daring sajeroning parikrama  Roving Seminar Kekayaan Intelektual ring rahina Soma ( 21 November 2022) ring Birawa Assembly Hall – Bidakara Hotel Jakarta, DKI Jakarta.

Ring galahe punika, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster taler ngamolihang penghargaan pinaka Tokoh sane dahat urati sajeroning nangiang Pertumbuhan Kreativitas miwah Inovasi Kekayaan Intelektual  mapaiketan ring Pemulihan Ekonomi Nasional. Istri saking Gubernur Provinsi Bali puniki katureksain dahat urati sajeroning nangiang kreativitas wiadin inovasi kekayaan intelektual mapaiketan ring pemulihan ekonomi nasional, utaminipun sajeroning nangiang kawentenan tenun tradisional Endek Bali mawinan prasida masaing ring widang fashion internasional. 

Penghargaan puniki pinaka cihna uratian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia majeng Pemerintah Provinsi sajeroning nangiang kreativitas wiadin inovasi kekayaan intelektual mapaiketan ring pemulihan ekonomi nasional.  Mapaiketan ring punika, Gubernur Wayan Koster miwah Pemprov Bali, katureksain prasida nyayubin miwah ngawigunayang  karya- karya intelektual pinaka reriptan sane metu saking kemampuan intelektual manusane, sane pinaka aset utama miwah madue nilai ekonomi. Napi malih sajeroning nangiang pewangunan ekonomi wilayah berbasis kekayaan intelektual.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly ngajiang becik utsaha sane kalaksanayang antuk  Provinsi Bali sajeroning nyokong tenun Endek Bali. Endek manut Menkumham sampun ngicen bukti yening produk hasil kekayaan intelektual lokal prasida masaing ring jagat internasional wiadin prasida kaadungang sareng brand fashion sane mapesengan Christian Dior.  "Dior makarya 10 soroh desain fashion malakar antuk Endek sane taler kasarengang ring pamargin Paris Fashion Week," baosnyane. 

Menkumham taler ngajing kawijakan saking Gubernur Wayan Koster ring Pulo Dewata sane ngamatutang pegawe nganggen kain tenun Endek pinaka busana ri kala makarya. "Puniki ngawinang mesin ekonomi prasida maurip majeng industri rakyat. Para Penenun katangiang malih. Sangkaning punika titiang ngaptiang majeng gubernur miwah bupati sane tiosan taler nglaksanayang inventarisasi kekayaan intelektual daerah. Manawi ring salanturnyane tenun NTT ngranjing Louis Vuitton," baosnyane. 

"Indikasi geografis kadaptarang mangda nilai ekonomi sayan ageng. Mawinan transformasi ekonomi majanten prasida mamargi ring tengahing kawentenan ekonomi dunia. Kawentenan inventor wiadin kreator prasida nangiang ekonomi Indonesia," baos menteri Yasonna.

Yasonna Laoly ring galahe punika nuekang indik pangupaya ngukuhang kawentenan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para rektor mapaiketan ring mabuatnyane kekayaan intelektual (KI) mangda prasida ngwangun ekonomi berbasis KI. “Sajeroning nyujur kemajuan jaman miwah industri 4.0, kreativitas wiadin inovasi majanten dahat mabuat," baosnyane.

Manut Menteri Yasonna percepatan eksponensial ekonomi kreatif wiadin digitalisasi dunia, kekayaan intelektual wiadin panyayubnyane, mabuat sajeroning nyanggra perdagangan global sane tan pawates. "Iraga sareng sami mangda setata nglaksanayang inovasi sajeroning ngayahin para designer, pencipta lagu, inventor wiadin sane tiosan mangda produknyane madue kekuatan hukum. Kreasi wantah pinaka bahan bakar majeng kekayaan intelektual wiadin industrinyane," baos Menkumham.

Ring Bali, ngawit kapamucukan Gubernur Wayan Koster rauh mangkin kalikita sampun wenten 279 Sertifikat Kekayaan Intelektual sane sampun kamedalang. Mawit saking Hak Merek, Hak Cipta, Hak Paten, wiadin wenten Indikasi Geografis Garam Amed, Garam Kusamba, Kopi Kintamani, kantos Indikasi Geografis Kopi Pupuan. Percepatan taler kalaksanayang sajeroning nagingin pangapti krama sajeroning ngwantu ring Kekayaan Intelektual antuk ngwangun Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Pangupaya nincapang Layanan Kekayaan Intelektual ring Provinsi Bali pinaka silih tunggil sane kautamayang manut saking daging visi pembangunan daerah Bali, minakadi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana nyujur Bali Era Baru antuk nyaga wiadin nyayubin makudang-kudang produksi seni budaya Bali melarapan kekayaan intelektualnyane.

Kapanggihin sesampun kaicen penghargaan, Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster nguningayang  apresiasi antuk penghargaan Tokoh Berperan Aktif sajeroning nangiang Pertumbuhan Kreativitas wiadin Inovasi Kekayaan Intelektual olih Kemenkumham RI. "Titiang rumasa seneng antuk apresiasi (penghargaan - red) puniki. Nanging puniki majanten nenten pikaryan praragan, nanging karemba antuk samian angga," baos Ny. Putri Koster.

Seniman serba bisa puniki ngaptiang penghargaan sane kasukserahang langsung Menkumham RI puniki nenten raris ngawinang sombong wiading sakancannyane. "Mugi niki dados semangat pinaka kanti pemerintah sajeroning ngardi program pemerintah sane mawesana majeng kasukertan para pengrajin, para seniman antuk kawentenan Hak Kekayaan intelektual," baosnyane. 

"Antuk punika, para pangripta punika jagi rumasa kasayubin sane majanten jagi nangiang semangat UMKM melarapan antuk nyayubin reriptannyane, kerajinan-kerajinan lokal wiadin nagingin pangapti pemerintah, seniman wiadin pengrajin," baosnyane.

Menparekraf Maosang Endek Kaanggen ring G20 Sangkaning Utsaha Gubernur Koster miwah Ny. Putri Koster

Ring galah sane pateh, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno maosang yening Gubernur Koster pinaka kanti sane dahat becik mawinan pamargin G20 ring Bali prasida mamargi antar. "Gubernur Wayan Koster miwah tiang sareng-sareng nyanggra langsung Presiden AS Joe Biden miwah nglepas PM Australia, saha Titiang ngaturang suksma majeng bapak Gubernur saantukan G20 sampun mamargi antar ring Bali," Baosnyane.

Menparekraf maosang Indonesia ring galahe mangkin dados uratian dunia saantukan sampun prasida mapikolih pinaka tuan rumah KTT G20 ring Bali. Tiosan sangkaning palemahan sane asri taler sangkaning keramahan ipun. "Joe Biden ngajiang becik kapamucukan Indonesia, saha antuk keramahannyane, mawinan prasida ngasilang Bali Declaration," Baos Sandiaga.

Menparekraf taler nyarengang samian kramane mangda setata nyokong kawibuhan  kuliner kriya wiadin fashion lokal sane patut kaajiang becik saha ngawetuang rasa bangga. "Sakadi conto Souvernir G20, samian produk kerajinan lokal. Raris kawentenan kain Endek ring gala dinner G20, Presiden Prancis, PM Inggris, PM Kanada nganggen kain punika, majanten kapanggihin becik pisan. Endek prasida kaanggen ring G20 pinaka utsaha saking Bapak wiadin Ibu Gubernur (Wayan Koster miwah Ny Putri Koster, red). Puniki mapiteges yening iraga madue produk sane becik, kelas dunia," Baosnyane sane kasanggra antuk andup-andup saking samian pamilet.

Pecak Wakil Gubernur DKI Jakarta puniki taler nlatarang 7,5 persen PDB Indonesia mangkin mawit saking ekonomi kreatif.  "Indonesia ring nomor tiga ring dunia sesampun AS miwah Korea indik PDB saking industri kreatif.  Yening Korea madue Drakor Indonesia madue Drahor , drama horor. Korea madue KPop Indonesia madua Dapop, Dangdut pop," Baos Sandiaga.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu nlatarang, penghargaan puniki katujuang sajeroning ngicen penguatan pengetahuan miwah pemahaman indik KI miwah KI Komunal wiadin panglimbaknyane majeng para Kepala Daerah, Pimpinan Lembaga, akademisi wiadi  pemangku kepentingan. "Puniki sajeroning nangiang makudang elemen sajeroning ngawigunayang sistem Kekayaan Intelektual," Baosnyane. 

Dudonan Roving Seminar Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI miwah Menteri Yasonna maosang sampun kalaksanayang ring Sumatera Utara, Solo miwah DIY, Sulawesi Selatan, saha pinih untat kalaksanayang ring DKI Jakarta.

Tiosan ring Gubernur Bali, taler karauhin olih makudang angga sane ngamolihang penghargaan sane pateh,  minakadi Gubernur Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, miwah Kalimantan Selatan. Taler wenten 20 Rektor sajebag Indonesia sane ngamolihang penghargaan, 10 nrima penghargaan indik paten miwah 10 sane ngamolihang  indik hak cipta

Parikrama taler karauhin olih Anggota DPD RI Sylviana Murni , Ketua Kadin RI miwah angga Kemenkumham RI. (Rls/Btnc) 


TAGS :

Komentar