Ngicen Wantuan Majeng Balita Miwah Istri Mobot Ring Gerokgak, Putri Koster: Setata Nyaga Kesehatan Angga Wiadin Anak Alit.

  • 02 Maret 2021
  • 22:03 WITA
  • News
Putri Suastini Koster

BULELENG, Balitopnews.com - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster nyarengang krama pamekas para istri mangda nyaga kesehatan angga wiadin kesehatan anak alitnyane, napi malih ring masa pandemi Covid-19 sekadi mangkin.

 

"Seneng pisan prasida rauh iriki  ngiring para istri wiadin alit-alit iriki. Patut kaelingin ring masa pandemi sekadi mangkin, kesehatan dados paridikan pinih utama, ngiring antuk sinarengang ngarepin kawentenan Covid-19. Elingang pisan ngamargiang satunggil geguat wiadin pakesiar saking pemerintah pinaka pamargi sajeroning ngarepin pandemi," baos Ny Putri Koster sajeroning pamargin parikrama nyukserahang wantuan majeng balita kirang gizi wiadin anak istri mobot, sane magenah ring Kantor Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng nemonin rahina Anggara (2 Maret 2021).

 

Ring pangrauhnyane taler mapaiketan sareng pakeling ka-49 PKK sane nepek ring tanggal 4 Maret 2021 puniki. Ny Putri Koster mapaungu ring samian angga yening kawentenan anak alit wantah pinaka titipan saking Hyang Widi, sapunapi mangda prasida ngawetuang prati sentana sane andel. "Tetujone majanten mangda kawentenan wangsa panegara puniki setata kukuh wiadin rajeg.  Antuk punika anak alit mangda setata kauratiang becik, para istri dados yening nenten prasida numbas pulsa, busana, pepayasan, nanging sampunang kantos nenten mrasidayang numbasang ajengan majeng anak alitnyane," baosnyane.

 

Ny Putri Koster sane taler pinaka seniman puniki ngawewehin, TP PKK saha angga ring undagan kabupaten jagi setata masikian makarya makudang-kudang program sane prasida ngirangin tategenan kauripan para istri. "Yadiastun nenten munggah ring anggaran nanging majanten prasida urunan, mawinan prasida ngwantu para istri sane tiosan mangda prasida ngicen ajeng-ajengan sane sehat majeng anak alit ipun. Tiosan punika, tiang taler nyokong ring para istri mangda taler nandur makudang-kudang tetanduran ring natar pekarangan, mawinan kakantenang asri, saha napi sane katandur prasida raris kaajeng sareng kulawarga," pawewehnyane.

 

Putri Koster taler nenten surud-surud ngelingang ring para istri mangda ngirangin pisan nyediayang ajeng-ajengan instan sane akeh madaging pengawet nenten alami. "Ngiring kreatif dumun, napi sane wenten ring pekarangan nika sane anggen dumun, makarya bubur tim, dagingin bayem utawi jangan tiosan. Sapunapi mangda prasida dados anak istri sane andel," baosnyane.

 

Camat Gerokgak Made Juartawan ngaturang suksmaning manah majeng pangrauh TP PKK Provinsi Bali sane kapucukin langsung antuk Putri Suastini Koster sajeroning ngwantu ngarepin kawentenan gizi buruk ring wewidangan Kecamatan Gerokgak. "Tiang banget mapangapti mangda wantuan puniki prasida ngirangin tategenan krama pamekas ring widang ekonomi, sane majanten kaawinang sangkaning Covid-19," baos Camat Gerokgak.

 

Parikrama punika taler karauhin antuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng Ayu Wardhany Sutjidra,  antuk para istri sane rauh ring parikrama punika mawit saking Desa Patas, Sumberklampok, miwah Celukan Bawang.

 

Ring pangrauhnyane, Putri Koster ngicen wantuan marupa susu, beras, wiadin ajeng-ajengan majeng para istri sane kantun mobot, menyusui wiadin balita sane wenten pikobet ring gizi. Soang-soang ngamolihang 25 kg beras miwah susu wiadin ajengan sane tiosan rauhing ring bingkisan saking TP PKK Provinsi Bali miwah Kabupaten Buleleng.(gix)

 


TAGS :

Komentar