BaliTopNews - Journalists never die

Alamat Redaksi : Jalan Beji nomor 1, Banjar Bongan Gede, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali

Call:088977952703

[email protected]

Mupu tabia nyantos ulam Nila, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Nyuksemayang Utsaha Nepasin Inflasi ring Buleleng

Selasa, 18 Juni 2024

BaliTopNews - Journalists never die

BULELENG,Balitopnews.com - Penjabat (Pj) Gubernur Mahendra Jaya, mengapresiasi tur ngaturang suksma majeng ring utsaha nepasin inflasi miwah nyaga kawentenan bahan pangan antuk nandur tabia, tuwung miwah budidaya ulam nila. “Suksma antuk sakancan utsaha, pamargin program sameton pamekasnyane ring Buleleng. Luar biasa,” baos dane ring parikrama Panen Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng ring Lahan Perkebunan Pemkab Buleleng, Kelurahan Banyuasri,  Kecamatan Buleleng, Anggara (18 Juni 2024) semeng. 

Manut Pj. Gubernur, pamargi sane becik santukan lahan 2 hektar ring tengah kota sane riin nenten kawigunayang prasida asri miwah produktif ngamedalng komoditas pangan. “Sakadi titiang utsaha iraga puniki mangda ngwetuang ketahanan pangan, nyaga kawentenan pangan, nyantos keterjangkauan harga,” baos dane. “Napi malih iraga makayunan petani ring Bali, prasida makenyem,” paweweh dane. 

Bilih-bilih manut dane sane embas ring Singaraja, Buleleng puniki, komoditas sakadi tabia sane katandur irika pinaka silih tunggil  komoditas penting sane prasida ngiusin angka inflasi ring Indonesia, utaminyane ring Bali. “Tabia puniki mabut pisan, yening pangarganyane nincap sinah pacang ngawinang inflasi. Pakantenannyane yening pangargane mael miwah kawentenannyane kirang kramane osah,”.

Inflasi ring Buleleng manut Pj Gubernur kantun becik antuk angka year on year 2, 98 miwah month to month ring angka deflasi 0,33 Bulan Mei sane lintang. “ Yening ring kabupaten /kota ring Bali inflasi alit tur becik, iraga prasida tenang. Ketahnyane ring Bali deflasi 0,10 miwah astungkara nyantos Desember inflasi sawetara 2,5 nyantos 1, antuk catatan month to month nenten langkung saking 0,22,” baos dane. “Raris iraga prasida negepin target pemerintah pusat. Titiang sumeken antuk utsaha iraga sareng sami prasida pacang mapikolih” paweweh dane.

Pawarah Presiden RI Joko Widodo taler kabaosang olih Pj. Gubernur mangda daerah nguratiang pisan tingkat inflasi santukan katarka jagi rauh perubahan iklim marupa lahru. “Patut katepasin, toyane sampunang gelis ka segara. Patut kasimpen tur kawigunayang ring sawah”, paweweh dane. 

Samalihnyane, Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana sajeroning sambrama wacanannyane maosang lahan kalih hektarsane kaanggen nandur wit tabia, tuwung nyantos kolam ulam nila pinaka aset Pemkab Buleleng sane saking 18 warsa riin wantah genah sane bet. “Genahnyane becik pisan ring tengah kota, kadadosang genah lahan pertanian ring kota tur katandurin antuk tetanduran sane kaanggen sajeroning utsaha nepasin inflasi,” baos dane.

Manut Lihadnyana Tetanduran sane katandur kaupapira antuk pegawai pemerintahan ring wewidangan Kabupaten Buleleng tur pikolihnyane jagi karauhang ring pasar-pasar sajebag Kota Singaraja. 

Ring galahe punika, Pj. Gubernur Mahendra Jaya sane kadampingin Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra miwah makudang-kudang kepala perangkat daerah ring Pemprov Bali, sareng ngalap komoditas marupa tabia miwah tuwung. Tios punika, taler kamargiang panen ulam nila sane muponin 150 kg ulam.(Rls/Btnc)


Komentar

Berita TerbaruTerpopuler