Putri Koster Mapikahyun Jejeh Wastra Tenun Songket Bali Sayan Nenten Kasenengin Krama

  • 10 Juli 2019
  • 13:01 WITA

Balitopnews.com, Denpasar 

Ketua Dekranasda Provinsi Bali Putri Koster maosang, ring periode 5-10 warsa sane jagi rauh, kajejehin nenten wenten malih krama sane ngaryanin utawi dados panenun wastra songket.

Pikahyunan sane jejeh puniki macihna, duaning krama Bali ring panglimbak aab mangkin sayan seneng ngangge produk warsa bordir sane desain motifnyane pateh sareng motif wastra tenun songket. Duaning wastra bordir punika langkung mudahan, yening bandingang ring pangarga tenun songket Bali sane asli.

"Nanging yening iraga talektekang tur uratiang pisan, tenun Bali nenten wantah jenis wastra biasa. Langkung ring punika, wastra tenun Bali wantah silih sinunggil jenis wastra pikolih saking tenunan tradisional Bali antuk proses sane unik lan klasik tur ngasilang item/merk sane 'limited edition'. Duaning punika, krama Bali patut sareng-sareng ngemit tur ngalestariang tetamian para leluhur sane adiluhung puniki," baos Putri Koster rikala mungkah acara 'Workshop Pelestarian Kain Tenun Songket Bali' sane kamargiang ring Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar duk rahina Buda (10 Juli 2019).

Salanturnyane, Putri Koster maosang parikrama workshop puniki kalaksanayang antuk kerjasama saking Dekranasda Provinsi Bali sareng Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, maka tatujon anggen ngawangun tur nangiang eksistensi wastra tenun songket Bali sane sampun sayan kalaliang, duaning kalah masaing sareng produk wastra bordiran.

Dane nyobyahang inggian kidiknyane para konsumen numbas wastra tenun Bali lan magentos ngangge wastra bordir sampun sinah pacang ngamademang usaha perajin wastra/kain tenun songket Bali. Duaning punika, dane ngajak para perajin miwah pelaku usaha bordir mangda ngaripta motif bordir ngaraga lan nenten niru motif wastra tenun songket Bali sane sampun wenten saking dumun nyantos mangkin. "Nanging titiang mapangapti majeng ring para perajin, inggian pamekasnyane ring kain/wastra tenun songket sane ngalimbak ring warsane mangkin perlu karekontruksiang miwah kakaryanin motif-motif sane anyar, dadosnyane wenten keragaman motif miwah prasida kasenengin olih para konsumen," baos dane.

Putri Koster taler nyobyahang inggian solusi sane tiosan sane prasida kamargiang anggen ngalestariang wastra/kain songket Bali inggih punika para pelaku IKM wastra bordir mangda nukung konsumen ngangge wastra bordir pinaka bahan/sarana busana utawi kebaya duaning teksturnyane sane inganan, nanging wastra tenun sane bobotan prasida kaanggen kamen.

"Yening iraga sareng-sareng ngamargiang utsaha puniki, sampun janten iraga prasida nincapang kasukertan para perajin antuk upaya sane merata, inggian majeng ring perajin wastra tenun songket utawi wastra tenun bordir," baosnyane.

Tios ring punika, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Imam Karana nyobyahang inggian acara puniki wantah utsaha ring sajeroning ngamargiang tur nerusang Pergub Bali Nomor 99 Warsa 2018 indik Pemasaran lan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan lan Industri Lokal Bali miwah anut ring pamargi visi lan misi pembangunan Bali warsa 2018-2023, inggih punika 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali,' majalaran pola pembangunan semesta berencana sajeroning ngaptiang Bali Era Baru.

Salanturnyane, pinaka utsaha anggen nerusang utsaha ngalestariang songket Bali, pihaknyane sampun ngamargiang pembinaan majeng ring para perajin songket sane wenten ring kabupaten/kota se-Bali. Dane mapangapti malarapan antuk workshop puniki prasida nincapang semangat para perajin mangda sayan uleng ngalimbakang motif songket sane wenten ring aab mangkin.

Ring sajeroning workshop sane kamargiang salami kalih jam punika, kadagingin olih narawakya IGM Arsawan sane wantah perajin tenun Patra lan Nyoman Sudirta sane taler pinaka perajin songket.  (Balitopnews.com / Amo Bali)   

Komentar