Gugatan ADUPI Majeng ring Pergub Bali Nomor 97/2018 Katolak olih MA

  • 11 Juli 2019
  • 14:54 WITA

Balitopnews.com, Denpasar

Permohonan uji materi majeng ring Peraturan Gubernur No. 97 Warsa 2019, indik Pembatasan Timbulan Sampah/Mis Plastik Sekali Pakai sane kaajuang olih Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) katolak olih Mahkamah Agung (MA). Sajabaning katolak, pihak pemohon taler katiwakang pamidanda antuk naur prabea wicara.

Gubernur Bali, Wayan Koster maosang peraturan puniki wantah utsaha sane pastika maka tatujon ngirangin mis plastik antuk kebijakan sane ngelarang utawi nenten nadosang. Antuk wentennyane penolakan punika nyihnayang kebijakan puniki maderbe posisi hukum sane kuat lan sah kasungkemin ring sajebag Bali.

"Dadosnyane sapamedal Pergub punika wantah sampun anut ring UU indik pemerintah daerah," rahina Wraspati (11 Juli 2019).

Sadurungnyane, Gubernur Bali kabaos sampun nangiang norma sane anyar nenten anut ring kapasitas utawi swdharmannyane sane sampun kasurat sajeroning Undang-Undang Nomor 23 Warsa 2014 indik Pemerintah Daerah lan Undang-Undang No. 18 Warsa 2008 indik Pengelolaan Sampah miwah Perda Provinsi Bali No. 5 Warsa 2011 indik Pengelolaan Sampah.

Nanging, kawentenannyane matiosan, indik norma pengurangan sampah/mis sane katepasin sajeroning Undang-Undang No. 18 Warsa 2008 miwah Perda Provinsi Bali No. 5 Warsa 2011 indik Pengelolaan Sampah/Mis punika, patut kasuksemanin pinaka upaya pelarangan nganggen plastik sekali pakai, sakadi sane sampun katepasin sajeroning Pergub Bali No. 97 Warsa 2018.

"Ring Pergub puniki wantah sayuwakti nenten nadosang, nanging punika wantah cihna implementasi utawi bukti saking UU ring luhurnyane sane mapaiketan ring utsaha ngarepin sampah/mis. Malarapan antuk putusan MA puniki, dadosnyane sane mangkin makasami janane patut ngamargiang Pergub Balu punika, matatujon anggen ngemit kasucian Pulau Bali lan kawentenan palemahan Bali," baos dane negesang.

Gubernur Koster taler ngaturang suksma majeng ring pemerintah pusat lan makasami piak, inggian saking aktivis lingkungan hidup Indonesia, pamekas sane wenten ring Bali, lan aktivis saking makudang-kudang dura nagara, miwah pengamat kebijakan publik sane sampun nukung Pergub No. 97/2018 puniki.

Duaning punika, dane ngulemin makasami pihak punika mangda rauh ke Bali, miwah pacang kahaturin boga pinaka wentuk rasa pamujinnyane lan parama suksemannyane. Pangrancanannyane Gubernur Koster pacang ngulemin pihak-pihak punika mangda sinarengan rikala parikrama pakeling Wanti Warsa Pemerintah Provinsi Bali, 14 Agustus 2019 sane jagi rauh puniki.

"Titiang ngangganin krama Bali, ngaturang suksmaning manah majeng ring pemerintah pusat, aktivis lingkungan hidup saking makudang-kudang panagara, miwah pengamat kebijakan publik, sane sampun ngamedalang pikahyun lan ngicenin dukungan. Sane jagi rauh puniki, rikala mikelingin wanti warsa Pemerintah Provinsi Bali, iraga pacang aturin uleman," baosnyane.

Ring galahe puniki, Gubernur Koster taler ngaturang piteket, mangda para penggugat nerima putusan MA punika antuk manah sane lascarya duaning puniki pacang mapuara ring kawentenan wawidangan palemahan iraga, dane mapiteket majeng ring para pelaku usaha daur ulang sampah/mis plastik pamekas sane wenten ring ADUPI mangda prasida ngentosang bahan baku.

"Sampunang nyantos kawatesin tur teriket nganggen bahan sane pateh. Ngiring gentosang ring bahan sane tiosan sane ramah lingkungan, meh-mehan prasida sayan nincapang nilai ekonominnyane kapungkur wekas, miwah mangda nenten ngarusak palemahan. Iraga pacang siaga nukung duaning mangda nenten nyantos para pengusaha padem, duaning punika iraga patut dukung," baos dane. (Balitopnews.com / AMo Bali / Adhi )    

Komentar