Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Warsa 2018 Sampun Kaverifikasiang miwah Kasungkemin olih Kementrian

  • 01 Desember 2019
  • 22:38 WITA
  • News

Balitopnews.com, Denpasar

Peraturan Gubernur Bali nomor 80 Warsa 2018 indik perlindungan miwah penggunaan bahasa, aksara, miwah sastra Bali tur indik ngamargiang bulan Bahasa Bali sampun ngalintangin proses fasilitasi, verifikasi, tur sampun kacumpunin olih Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, makahawinan dados kararemin ring tanggal 26 September 2018.

Indik puniki kasobyahang olih Kepala Biro Humas lan Protokol Setda Provinsi Bali A.A Ngr. Oka Sutha Diana, rahina Radite (1 Desember 2019).

"Indik pemberlakuan Peraturan Gubernur Bali nomor 80 warsa 2018 indik perlindungan miwah penggunaan basa, aksara, lan sastra Bali wantah nyihnayang komitmen sane sumeken sajeroning ngutamang aksara Bali nyantos polih kasanggra becik saking makasami lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, miwah krama utawi masyarakat luas," baos A.A Ngh Oka Sutha Diana.

Katalatarang, ring sajeroning Pergub nomor 80 warsa 2018, genah aksara Bali sajeroning nyurat papan nama kantor, jalan, gedung sarana pariwisata, miwah fasilitas umum sane tiosang magenah ring duuran wasta utawi nama sane kasurat antuk huruf latin wantah cihna ngutamayang aksara Bali," tegesnyane. Nganggen tur ngawigunayang aksara Bali wantah cihna ngukuhang identitas budaya daerah pinaka bagian utuh kekayaan budaya nasional sajeroning kerangka ideologi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia warsa 1945, NKRI, lan Bhineka Tunggal Ika. Langkung ring punika, Karohumas maosang Undang-Undang Nomor 23 Warsa 2014 indik pemerintah daerah pasal 234 ayat (4) ngicenin kewenangan kepala daerah nyusun peraturan daerah sane madaging materi muatan lokal.

Kawewehin malih olih dane, manut Pergub Nomor 80 Warsa 2018 sajeroning nyurat papan nama kantor, jalan/margi, gedung sarana pariwisata, miwah fasilitas umum sane tiosan sane kasurat antuk aksara Bali tetep ngangge bahasa Indonesia. "Pengalihaksaraan huruf Latin ka aksara Bali tetep nganutin kaidah utawi uger-uger pelafalan basa Indonesia. Samaliha, ring sajeroning peraturan utawi uger-uger nyurat aksara Bali ring sajeroning nyurat papan nama kantor, jalan, gedung, sarana pariwisata, miwah fasilitas umum sane tiosan kasungkemin ngangge tulisan warsa selem, miwah latar belakang gradasi warna barak lan putih," baosnyane negesang. Pergub Nomor 80 Warsa 2018 sampun nyangkepin persyaratan miwah proses penetapan produk hukum daerah manut sane kararemin sajeroning Undang-Undang Nomor 12 Warsa 2011 indik pembentukan peraturan perundang-undangan. "Pergu Nomor 80 Warsa 2018 taler nenten matentangan sareng Undang-Undang Nomor 24 Warsa 2009 indik bendera, bahasa, miwah lambang negara miwah lagu kebangsaan. "Duaning ndang-undang puniki nitenin indik penggunaan Bahasa nenten nitenin utawi nepasin indik penggunaan Aksara," tegesnyane.

Manut panyungkeme kadi asapunika, makahawinan kaaptiang pisan mangda makasami krama Bali ngamargiang Peraturan Gubernur Nomor 80 Warsa 2018 indik perlindungan miwah penggunaan basa, aksara, lan sastra Bali miwah indik ngamargiang bulan bahasa Bali sane becik, sarat ring semangat, miwah sarat ring rasa bangga sajeroning utsaha nangiang visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali." (Balitopnews.com/DW/Rls) 


TAGS :

Komentar