Gubernur Koster Mungkah Mahasabha Sira Arya Gajah Para

  • 12 Februari 2021
  • 22:02 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster ri kala mungkah pamargin Mahasabha Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas ring rahina Sukra Wage Landep (12 Februari 2021).

KLUNGKUNG, Balitopnews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster nyarengang Pratisentana Sira Arya Gajah Para masikian sajeroning ngwangun Bali madasar antuk Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

 

"Mahasabha puniki dahat mabuat kamargiang sajeroning ngukuhang jati diri krama Bali, sepisanan pinaka galah nyikiang angga ngwangun Bali, napi malih Bali pinaka pulo sane alit. Nanging Bali kaicen waranugraha dahating utama, marupa pakantenan palemahan sane ngulangunin, para jana sane unggul makamiwah kawentenan budaya sane mautama. Sangkaning punika, samian tetamian punika majanten patut kasayubin," Baos Gubernur Bali ri kala mungkah pamargin Mahasabha Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas ring rahina Sukra Wage Landep (12 Februari 2021).

 

Sajeroning sambrama wacanannyane, pecak Anggota DPR-RI tigang periode saking Fraksi PDI Perjuangan puniki ring ajeng Sekda Klungkung, I Gede Putu Winastra, Raja Puri Agung Klungkung, Ida Dalem Semaraputra, Panglingsir makamiwah semeton warga Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas, maosang yening madasar antuk sejarah Bali ngawit saking Bali Kuno rauhing mangkin krama Bali pinaka para jana sane unggul. Parindikan punika prasida kakantenang antuk kawibuhan budaya ring Bali sane nenten prasida kakantenang ring wewidangan tiosan mawinan prasida kaloktah kantos ring dura negara.

 

"Sangkaning punika, ri kala kapikukuhang pinaka Gubernur Bali daweg warsa 2018, ring periode kapertama  titiang makarya kawijakan sane nyokong kawentenan Pemajuan Kebudayaan Bali sane sepisanan prasida nincapang kasukertan krama Bali, sekadi melarapan antuk kawentenan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Warsa 2018 nganinin indik Panyayub miwah Pawigunayan  Basa, Aksara, miwah sastra Bali sepisanan Pamargin Bulan Bahasa Bali, kawewehin antuk kawentenan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Warsa 2018 ngeninin indik Busana Adat Bali," baosnyane.

 

"Aksara Bali pinaka tetamian sane iraga duwenang sane majanten patut singgihang, miwah pinaka tetamian budaya sane utama pisan kawentenane, sekadi panegara-panegara ring jagate sane madue aksara minakadi China, Jepang, Korea. Rauh mangkin panegara punika nyihnayang kawentenane saha prasida dados panegara sane ageng, mawinan sane mangkin China, Jepang, wiadin Korea dados panegara maju," baos Gubernur Koster.

 

Salanturnyane, kawentenane Pergub nganinin indik rahina mabusana adat bali pinaka kawijakan sane madue tetujon sajeroning ngukuhang kawentenan budaya Bali, mawinan iraga kapatutang mangda nemonin rahina Wraspati, Purnama, Tilem, pakeling Pemprov Bali, wiadin parikrama pemerintahan nganggen busana adat Bali puniki. "Saking kawijakan puniki, ngawinang ekonomi krama sane nglimbakang usaha busana adat Bali ngamolihang pawesana becikipun," baos Gubernur tamatan ITB puniki.

 

Maosang indik busana adat Bali, wau mangkin kain tenun endek Bali sampun kaunggahang pinaka Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional antuk Nomor Inventarisasi EBT.12.2020.0000085 olih Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, daweg tanggal 22 Desember 2020, miwah Pemerintah Provinsi Bali ngwangun prakanti taler sareng Rumah Mode Christian Dior ring Paris, Prancis sane nganggen kain tenun endek Bali pinaka busana. 

 

"Mawinan sajeroning ngelestariang kawentenan Kain Tenun Endek Bali, titiang ngamedalang SE Nomor 04 Warsa 2021 nganinin indik Kain Tenun Endek Bali / Kain Tenun Tradisional Bali," baosnyane.

 

Nenten irika kemanten, Bali sane  madue kaluihan pakantenan palemahan, inggian kaluihan segara, pertanian, miwah peternakan, kakantenang prasida ngicen pawesana becik majeng ekonomi Bali, napi malih sampun madue merk wiadin branding. "Titiang taler wau nyelehin kawentenan segara ring Bali, kawentenane dahat becik, akeh ulam sane prasida dados komoditas pasar ekspor," baosnyane.

 

Punika taler ring widang pertanian, ring masa pandemi puniki titiang ring pemerintah prasida nyokong ekspor manggis, buah naga, salak, miwah poh. Majeng ring manggis bali, wenten 4000 kantos 5000 ton satunggil warsa kabakta ka Tiongkok saha manggis pinih akeh karauhang saking Kabupaten Tabanan. 

 

"Tiongkok kawiaktiannyane muatang 9000 ton manggis. Nanging ring Bali, wau prasida nagingin 4000 kantos 5000 ton, saha sisanipun karauhang saking panegara tiosan. Nanging manut krama Tiongkok, pinih seneng sareng kawentenan manggis Bali. Sane mangkin tiang kantun midabdabin merk Bali saking produk asli Bali sane jagi kaekspor. Para panglingsire sampun nyediayang genah  pertanian, peternakan sane prasida katandurin makudang-kudang tetanduran sekadi kopi bali, jeruk bali, salak bali, manggis bali, beras bali, sapi bali, babi bali, ayam bali, kantos arak bali.

 

Ring pamuput sambrama wacanannyane, Wayan Koster ngrastitiang mangda pamargin Mahasabha puniki prasida mamargi antar saha prasida kaanggen galah nyikiang pasemetonan Pratisentana Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas.

 

Manggala prawartaka Mahasabha Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas, I Ketut Suadnyana maosang Mahasabha puniki kamargiang madasar antuk AD/ART warga Sira Arya Gajah Para sane matetujon nincapang karumaketan pasemetonan pratisentana Sira Arya Gajah Para Bratara Sira Arya Getas ring sajebag Indonesia, tiosan sajeroning makarya kepengurusan Pusat. 

 

“Rauh mangkin wenten pengurus Pura kawitan, Pura Dadia wenten 158 dadia ring makudang-kudang wewidangan ring Bali, Lombok, Kalimantan miwah Sumatera,” baos Suadnyana sinambi maosang yening Mahasabha puniki taler mastikayang  yening Dharma Agama miwah Dharma Negara warga Sira Arya Gajah Para prasida kamargiang antuk ngunggahang unteng 'Melalui Mahasabha Kita Kembangkan Jiwa dan Semangat untuk Membangun Bali Menuju Sat Kerthi Loka Bali dengan Spirit Bhakti, Satya, Wirang'.

 

"Titiang pinaka prawartaka ngaturang suksma majeng Gubernur Bali mawinan parikrama puniki prasida kamargiang, saha samian pamilet Mahasabha sane rauh ring Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya sampun ngamargiang Rapid Test Antigen, saha parikrama puniki kamargiang saha kamiletin antuk virtual olih warga Sira Arya Gajah Para Bretara Sira Arya Getas," baosnyane.(gix)


TAGS :

Komentar