Gubernur Koster Ngajiang Becik Pasar Murah Nyediayang Produk Khas Bali 

  • 06 April 2021
  • 21:04 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster ring pasar murah sajeroning nyanggra rahina Galungan miwah Kuningan

DENPASAR, Balitopnews.com - Gubernur Bali Wayan Koster kasarengin Ketua TP PKK Provinsi Bali  Putri Suastini Koster, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali  Tjokorda Putri Hariyani Ardhana Sukawati miwah Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Bali Widiasmini Indra, mungkah pasar murah sajeroning nyanggra rahina Galungan miwah Kuningan sane kamargiang ring Natar Kantor Gubernur Bali, Jalan Basuki Rahmat 1 Niti Mandala Denpasar, Anggara (6 Maret 2021). 

 

Pasar murah sane kamargiang selami kalih rahina puniki prasida kamargiang sangkaning pangrembe saking tigang organisasi kewanitaan ring lingkungan Pemprov Bali minakadi TP PKK Provinsi Bali, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Bali miwah Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali.

 

Gubernur Koster nureksain, pamargin pasar murah puniki pinaka parikrama dahat becik saantukan matetujon ngwantu ngirangin tategenan kauripan krama ring kawentenan pandemi Covid-19 sekadi mangkin. 

 

“Napi sane kalaksanayang antuk DWP sane maprakanti sareng TP PKK miwah BKOW pinaka parindikan sane dahat becik,” baosnyane. 

 

Tiosan ngaruruh galah becik nyanggra rerahinan  jagat, Gubernur taler ngajiang becik parikrama pasar murah saantukan nyediayang  produk sandang marupa tenun khas Bali sekadi endek miwah songket. 

 

Dane maosang, puniki anut sareng SE Gubernur Bali Nomor 04 Warsa 2021 nganinin indik Penggunaan Kain Tenun Endek Bali / Kain Tenun Tradisional Bali. 

 

"Tiang ngamanahin dahat becik, cihna melanin panglimbak produk lokal Bali. Ring salanturnyane, tiang jagi setata nyokong perajin mangda sayan nincapang produksinyane. Punika taler, krama setata kaenterang mangda numbas produk sane kaasilang antuk perajin Bali,” Dane ngawewehin.

 

Pinaka cihna panyokongnyane majeng pelaku UMKM sane ngadol kain tenun khas Bali ring pasar murah, pecak anggota DPR RI tigang periode puniki makeh numbas kwaca malakar endek sane wenten irika raris kaicen majeng manggalaning OPD sane rauh.

 

Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster taler ngaturang suksma majeng DWP saha angga sane sampun mikamkam parikrama pasar murah sajeroning nyanggra rahina Galungan miwah Kuningan. 

 

TP PKK Provinsi Bali dahat nyokong pamargin pasar murah saha ngaptiang mangda pamarginnyane prasida ngwantu pegawe ring kekuuban Pemprov Bali sajeroning ngaruruh pabuat rerahinan. 

 

Dane nyarengang para pegawe ring kekuuban Pemprov Bali mangda numbas pabuat rerahinan ring pasar murah. Ring selagan parikrama punika, Putri Koster taler ngelingang ring para pedagang mangda nenten nganggen tas kresek yening wenten sane matumbasan. 

 

Pamargin pasar murah kalaksanayang antuk nguratiang becik protokol kesehatan. Sira ugi sane rauh patut nganggen masker miwah jaga jarak. Mangda nenten raris ngawetuang pupulan krama, prawartaka acara taler makarya jadwal rauh mrika majeng soang-soang OPD. 

 

Tiosan ngadol pabuat pokok miwah lakaran banten, pasar murah taler nyediayang produk sandang marupa tenun tradisional khas Bali minakadi endek miwah songket. Para pegawe ring Pemprov Bali taler kakantenang antuk pikedeh ageng numbas pabuat rerahinan sekadi janur, woh-wohan wiadin sanganan panegep banten.(gix)


TAGS :

Komentar