Gubernur Koster Ngaresmiang Gedung MDA Kabupaten Tabanan

  • 11 April 2021
  • 22:04 WITA
  • News
Gubernur Koster Ngaresmiang Gedung MDA Kabupaten Tabanan

TABANAN, Balitopnews.com - Kasumekenan kayun Gubernur Bali, I Wayan Koster kasarengin Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE,MM, sajeroning nagingin pangapti Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Tabanan, marupa gedung perkantoran sane becik tegep antuk sarana ipun, majanten nenten baos kemanten, nanging sampun prasida kadagingin.

 

Napi malih peresmian gedung MDA Kabupaten Tabanan kalaksanayang langsung antuk Gubernur Koster sane kasarengin Bupati Sanjaya, sane kacihnayang antuk ngalingga tanganin prasasti, ring Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Tabanan, Bali, sane magenah ring jalan Gatot Subroto Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, Minggu (11 April 2021) 

 

Parikrama punika taler karauhin antuk Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan, SE, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, angganing Forkopimda Tabanan, Ketua MDA Provinsi Bali saha angga, OPD sane mapaiketan ring wewidangan Pemkab Tabanan, Ketua Forum Perbekel Tabanan wiadin angga saking sane ngicen CSR.

 

"Sajeroning nglaksanayang amongan ipun ngicen pembinaan ring Desa Adat, kabuatang Majelis Desa Adat sane sumeken makarya, mawinan majanten kabuatang genah marupa kantor. Selami puniki durung madue kantor, mawinan meweh midabdabin punapa-punapi saantukan nenten madue kantor," baos Gubernur Koster sajeroning sambrama wacanannyane.

 

Dane nlatarang, punapi pamargi sajeroning nglestariang adat wiadin budaya mautama sane katami saking riin,yening MDA Provinsi, Kabupaten wiadin salanturnyane nenten madue kantor. Sangkaning punika, parindikane puniki patut digelis kadagingin, kawangun ring samian Kabupaten/Kota sane wenten ring Bali antuk makudang-kudang paletan.

 

"Kantor sane ring Provinsi sampun karesmiang daweg warsa 2019, kalanturang raris ring warsa 2020 ngawit kawangun ring Kabupaten, saha ring warsa 2021 puput samian pewangunan kantor MDA Kabupaten/Kota ring Bali. Wantah asiki kabupaten sane nganggen APBD, minakadi Gianyar, sane tiosan ngangen APBD Provinsi, nanging nglungsur wantuan saking direksi BUMN mangda ngerincikang pidabdab puniki melarapan antuk CSR sane kaduwenang," baos Koster.

 

Melarapan antuk kawentenan Gedung MDA Provinsi, Kabupaten/Kota sajebag-Bali rumasuk Tabanan puniki, Dane ngaptiang MDA sayuwakti makarya, ngicen ayah-ayahan becik majeng desa adat sane wenten ring Bali saha nitenin sabecik-becikne adat sane wenten ring Bali. Mangda napi sane kautsahayang antuk Gubernur selami puniki nenten raris mamocol.

 

"Tiang sampun nyihnayang kasukemenan, sane mangkin Majelis Desa Adat sajebag Bali mangda taler sumeken, mangda uning napi sane patut kapikayunin, kakaryanin saha mangda sayuwakti eling ring swadarma. Patut kaelingin yening napi sane kakaryanin puniki mapaiketan sareng baga niskala sekala. Yening wenten parilaksana-parilaksana kaon sajeroning ngamargiang swadharma, majanten jagate puniki sane krodha ngelingang I raga," baos Koster.

 

Ketua MDA Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet maosang, bangunan gedung MDA Kabupaten Tabanan kawangun ring tanah sane jimbarnyane 23,5 Are sane nelasang prabea Rp. 3,2 Miliar mawit saking dana CSR PT. Pertamina Persero.

 

Antuk punika tiang ngaturang suksma majeng samian angga, minakadi Gubernur miwah Bupati Tabanan sane sampun mautsaha sajeroning ngwangun adat ring Bali antuk tetujon ngrajegang jagat Bali, saha ngaturang suksma dahat majeng PT. Pertamina Persero sane banget nyokong pidabdab pewangunan puniki.

 

"Mugi melarapan antuk kawentenan kantor sane dahat becik puniki, napi malih antuk palemahan sane asri miwah jimbar, prasida kawigunayang antuk 349 Desa Adat ring Tabanan, dasa Majelis Alit ring Tabanan saha samian angga ring Majelis Desa Adat Tabanan mangda mapikayun, malaksana pamekas ngamargiang swadarma sabecik-becikne, antuk sinarengan nyokong program Nangun Sat Kerthi Loka Bali," pangaptinnyane. (Gix) 


TAGS :

Komentar