Ny Putri Koster Ngaptiang Ulam Dados Ajengan Wajib ring Kulawarga

  • 11 Juni 2021
  • 21:06 WITA
  • News
Ketua  Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Provinsi Bali Ny Putri Koster sajeroning sambrama wacananannyane ring acara GEMARIKAN ring Bale Banjar Pekuwon Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli, Sukra (11 Juni 2021) 

BANGLI, Balitopnews.com - Ulam pinaka sumber protein sane dahat becik kanggen nagingin pabuat nutrisi anak alit, mawinan tumbuh kembang ipun becik, saantukan ulam utawi ikan madaging omega-3 sane dahat kabuatang majeng  perkembangan otak anak. Sangkaning mabuatnyane ajeng-ajengan marupa ulam, mawinan kabuatang pangupaya mangda alit-alite seneng ngajeng ulam. Pidabdab puniki taler pinaka silih tunggil pangupaya ngwangun generasi emas sane sehat jasmani wiadin rohani. Sangkaning punika, menu marupa ulam utawi ikan kaaptiang dados silih tunggil menu wajib sane kasediayang ring kulawarga.

Pangapti punika kabaosang Ketua  Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Provinsi Bali Ny Putri Koster sajeroning sambrama wacananannyane ring acara GEMARIKAN ring Bale Banjar Pekuwon Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli, Sukra (11 Juni 2021) 

Taler ring sambrama wacanannyane, anak istri sane ketah kabaosang Bunda Putri puniki maosang yening pidabdab sajeroning ngwangun rasa eling sajeroning ngajeng ulam prasida kakawitin saking kawentenan menu sane malakar antuk ulam mangda prasida kawentenang ngarahina ring kulawarga. Para ibu kaaptiang prasida ngolah makudang-kudang ajeng-ajengan sane malakar antuk ulam, malarapan ngawigunayang basa-basa sane wenten, antuk nenten nganggen penyedap sane prasida ngicen pawesana kaon majeng kesehatan.

"Sangkaning mabuatnyane asupan gizi majeng alit-alit sane marupa ulam antuk pangapti prasida tumbuh sehat miwah pradnyan, anggen ulam pinaka menu kulawarga, ulam punika mangda kaolah becik, mawinan alit-alite seneng ngajeng ulam," pawewehnyane.

Istri saking Gubernur Bali puniki ngawewehin, tiosan numbuhang rasa eling mangda ngajeng ulam, sane taler patut kauratiang minakadi kawentenan ulam sane kaajeng mangda taler becik saha anyar. Kawentenan ulam punika mangda katureksaian genah ipun, napike ring danu wiadin tukad sane cemer. Saantukan yening tukad wiadin danune sane cemer majanten jagi mawesana majeng kawentenan ulam sane kaajeng. Sangkaning punika, dahat mabuat kauratiang genah ulame punika, inggian ring danu, tukad wiadin segara, mangda bersih kawentenane. Yening sampun sekadi asapunika, majanten ulam sane kaajeng prasida ngicen sehat ring angga sarira.

"Kabupaten Bangli madue Danu Batur sane akeh madaging ulam, sangkaning punika patut setata katitenin kalestariannyane mawinan ulam sane wenten irika sayuwakti pinaka ulam sehat. Krama taler prasida ngawigunayang natar wiadin genah sane tan maanggen pinaka kolam, mawinan ulam sane kaasilang majanten prasida dados ajeng-ajengan ring kulawarga. Antuk punika iraga nenten ngwangun rasa eling sajeroning ngajeng ulam kewanten, nanging taler mastikayang kawentenan ulam majeng krama," baosnyane.

Sajeroning parikrama punika taler karauhin antuk Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar miwah Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika, salanturnyane Bunda Putri taler nyarengang samian angga mangda saling rembe masikian, sapunapi prasida ngwangun rasa eling krama mangda ngajeng ulam miwah sapunapi prasida nyediayang ulam sane sehat miwah prasida karuruh wiadin katumbas olih krama. Melarapan antuk punika, krama jagi seneng ngajeng ulam, pangarga ulam nenten mael saha dangan karuruh krama. Yening sampun sekadi punika pabuat gizi majanten prasida kadagingin.

Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan ) sane  karuntutin antuk Pakeling Hari Lahirnya Pancasila miwah pakeling Bulan Bung Karno III taler kadagingin antuk nyukserahang  paket gemar ikan marupa abon, kerupuk kalih fillet ikan majeng lansia, ibu hamil, anak stunting wiadin anak sekolah dasar. Tiosan punika taler kalaksanayang lomba ngejuk ulam wiadin lele sane kamiletin sisya sekolah dasar. Parikrama puniki taler karauhin olih Ketua Forikan Kabupaten Bangli, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Bali wiadin Kepala OPD ring Pemkab Bangli, taler kadagingin antuk parikrama ngwacen puisi Bung Karno olih angga sisya.(Gix) 


TAGS :

Komentar