Putri Koster: Tiosan ring Edukasi, Saling Tulung Patut Kamargiang ri kala Pandemi Covid-19

  • 26 Agustus 2021
  • 21:08 WITA
  • News
Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster

BULELENG, Balitopnews.com -  Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Suastini Koster maprakanti sareng Ketua TP PKK Kabupaten sajebag-Bali tan surud-surud ngicen pangweruhan pamekas sosialisasi mapaiketan sareng kawentenan Virus Corona melarapan media elektronik, inggian radio wiadin televisi mangda sayan akeh kauningin antuk krama ring  Bali.

Putri Suastini Koster kasarengin Plt Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng Wardhany Sutjidra nagingin pabligbagan interaktif ring RRI Singaraja miwah Radio Barong Singaraja, Wraspati (26 Agustus 2021).

"Ngicen pangweruhan majeng krama mabuat kalaksanayang utaminipun mapaiketan sareng kawentenan virus sane dahat ngaonang kesehatan. Sekadi sane nibenin pungkuran puniki, sosialisasi wiadin edukasi nganinin indik virus corona patut tan surud-surud kaicen majeng krama, mawinan gatra sane wenten prasida kauningin olih krama, mawinan nenten wenten krama sane iwang panampen, napi malih akeh kawentenan gatra tan janten utawi hoax," baos  Putri Koster.

Tiosan punika, sajeroning nitenin jinah kulawarga ring tengahing pandemi prasida kalaksanayang antuk ngambil makudang-kudang pamargin, sekadi nitenin kawentenan pakarangan mangda asri pamekas melarapan antuk halaman yang asri, teratur, indah dan nyaman (HATINYA) PKK sane ngingkupin jangan-janganan, basa-basa (bawang, pedes, jahe wiadin sane tiosan) miwah kawewehin antuk tetanduran sekar sane prasida kaanggen majeng pabuat upacara.

Pangremba TP PKK sajeroning nyokong ekonomi ring kulawarga taler adung sareng program PKK wiadin pemeritah. Saantukan kawentenan virus Covid-19 nenten ngaonang kesehatan angga sarira kewanten, nanging taler mawesana kaon majeng kesehatan psikis.

Plt Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng  Wardhany Sutjidra ngawewehin program sane kaulengang sajeroning nees pangelimbak Covid-19 silih tunggilnyane numbuhang rasa tanggung jawab miwah gotong royong pantaraning krama. Inggih punika melarapan antuk nyarengang kader TP PKK mangda sayan nincapang angga miwah prasida dados tetuladan krama, sapunapi nglaksanayang gotong royong, gotong royong sajeroning nyaga kulawarga, palemahan wiadin nyaga jagat Bali.

"Antuk sinarengan nglaksanayang gotong royong nyaga palemahan mangda setata resik, saantukan Covid-19 ajerih pisan sareng palemahan sane resik wiadin bersih. Parindikan puniki prasida kacihnayang antuk nyaga barang-barang sane sering kaanggen melarapan antuk nyemprot nganggen hand sanitizer wiadin disinfektan. Tiosan punika pikayunan mangda setata bersih mangda imun taler setata becik, sampunag kantos stress saha setata eling ring Ida Hyang Widhi. Napi malih akeh taler yayah rena sane keni pawesana sangkaning pandemi Covid-19 sekadi Bapan ipune pinaka kepala kulawarga nenten makarya, nanging anak alit ipun kantun masekolah mawinan para istri madue pakibeh ageng sapunapi mangda prasida maju, kakawitin antuk uning ring digitalisasi wiadin teknologi," baosnyane.

Ring galahe punika, taler kaelingang yening vaksinasi nenten pinaka pamargi sane prasida ngaluputang saking kawentenan Covid-19, nanging melarapan antuk vaksinasi majanten jagi madue imunitas sane becik imbangang sareng sadurung kavaksin. Melarapan antuk punika soang-soang yayah rena prasida ngicen pangweruhan ring anggota kulawargannyane indik mabuatnyane vaksinasi. Melarapan antuk punika majanten jagi prasida ngawetuang herd immunity.

Risampune nagingin dialog interaktif sane ngunggahang unteng "Peran PKK Dalam Memotivasi Masyarakat Bertahan Hidup di Masa Pandemi Covid-19" kasarengin Wardhany Sutjidra miwah Agus Satuhedi pinaka Ketua KADIN Buleleng,  Putri Suastini Koster nglanturang panodiannyane antuk nyukserahang beras miwah buku majeng Fortuna Managemen.(gix)


TAGS :

Komentar