Ngamargiang Perda Pungutan Wisatawan Asing, Dinas Pariwisata Bali nyelehin  DTW Uluwatu.

  • 26 Maret 2024
  • 22:03 WITA
  • News
Ngamargiang Perda dimana kita Pungutan Wisatawan Asing, Dinas Pariwisata Bali nyelehin  DTW Uluwatu.

BADUNG, Balitopnews.com - Ngamargiang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali miwah Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing, Dinas Pariwisata Provinsi Bali nyelehin kawentenan wisatawan ring Daya Tarik Wisata Uluwatu, Badung , rahina Anggara sore (26 Maret 2024) .

 

 

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun sane ngamanggalain saseleh puniki maosang parikrama puniki pinaka baga saking pamargi saseleh miwah nyobiahang program pungutan wisatawan asing sane sampun kamargiang ngawit 14 Februari 2024. Saseleh puniki pacang setata kamargiang ring Daerah Tujuan Wisata. Manut dane, kantun wenten wisatawan mancanegara sane nenten nguningin kawentenan pamargi pungutan wisatawan asing.

"Nganutin regulasi saseleh utawi pengecekan voucher pungutan puniki nenten wantah kamargiang ring bandara, pamargi puniki taler kamargiang ring daerah tujuan wisata, akomodasi miwah genah-genah tiosan sane karauhin antuk wisatawan asing. Durung samian wisatawan mancanegara nguningin Bali sampun ngamargiang pungutan wisatawan asing puniki. Titiang sampun nyobiahang majeng Kedutaan Besar RI ring dura negara, rauh ring Duta Besar Negara sahabat ring Jakarta, nanging indike punika durung jangkep. Mawinan titiang pacang setata nyobiahang pamargi puniki”, dane ngawewehin yening panampen wisatawan mancanegara majeng kebijakan pungutan wisatawan asing puniki becik pisan.  

"Ipun nyanggra becik kebijakan puniki, nanging mangda transparan miwah janten sulurnyane. Titiang sampun nguningang wekasan pacang kaanggen ngelestariang lingkungan miwah ngukuhang budaya Bali,”.

 

 

Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha taler nyanggra becik kebijakan pungutan wisatawan asing punika. Dane maosang sayaga nyokong saha nyuksesang kebijakan sane kaangkenin becik pisan. 

"Titiang nyanggra becik pamargi puniki saha sayaga ngwantu pemerintah utamanyane ngwantu petugas pungutan sajeroning nglaksanyang tugasnyane ring lapangan. Iraga patut ngicenin pelayanan sane becik miwah nyobiahang parindikan puniki majeng wisatawan, mangda ipun lega,” baos dane sinambi ngaptiang mangda jinah sane mapupul punika prasida kaanggen ring baga pariwisata lianan saking lingkungan miwah budaya.

 

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana maosang pacang stata ngameng kebijakan pungutan wisatawan asing puniki mangda nenten ngawetuang pikobet anyar ring industri pariwisata kapungkur wekas.

"Titiang pastika setata ngameng indike puniki, mangda nenten ngawinang pikobet anyar ring industri pariwisata. Jinah sane sampun kapupulang minab prasida gelis kawigunayang. Titiang taler mapangapti jinah sane ngranjing prasida kawaliang (kawigunayang-red) majeng pariwisata,” baos Gus Agung parab tokoh pariwisata Sanur puniki.

 

Galahe punika taler karauhin antuk, Manager Pengelola DTW Kawasan Luar Pura Luhur Uluwatu, Wayan Wijana Manager, Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kabupaten Badung, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali. (Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar