BaliTopNews - Journalists never die

Alamat Redaksi : Jalan Beji nomor 1, Banjar Bongan Gede, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali

Call:088977952703

[email protected]

Sekda Dewa Made Indra miwah Kepala Perpustakaan Nasional Cumpu Ngunggahang Perpustakaan Nganutin Aab Jagat

Minggu, 07 Juli 2024

BaliTopNews - Journalists never die

BADUNG,Balitopnews.com - Kacihnayang antuk nepak gong, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Nyeledi Pj. Gubernur Bali mungkah acara Rakerpus XXV & Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) ring Hotel Four Points by Sheraton, Ungasan, Badung, Redite (7 Juli 2024) 

 

Sajeroning sambrama wacanannyane, Sekda Dewa Made Indra maosang perpustakaan sane kasayubin angga pustakawan, sapatutnyane setata ajeg lan dahat kabuatang saking nguni nyantos panguntat zaman. Sakewanten, pamarginnyane nenten lempas saking pikobet. Pikobet sane pinih ageng rahina mangkin, inggih punika kawentenan aab jagat saking konvensional nuju digitalisasi.

 

"Pikobet iraga rahinane mangkin inggih punika sapunapi antuk nyarengin aab puniki, santukan panglimbak puniki wantah parindikan sane pastika pacang mamargi. Dadosnyane perpustakaan taler pastika nenten kayun katinggal olih aab punika. Duaning asapunika, perpustakaan patut kantun mamargi, iraga sane madua swadarma mangda perpustakaan mamargi saking sane let kantos modern sakadi mangkin. Rahina mangkin, panglimbak punika kasengguh digitalisasi perpustakaan, yening iraga nenten sayaga nuju sinah pacang katinggalin," baos dane.

 

Salanturnyane manut Dewa Made Indra, kawentenan perpustakaan punika sampun dados genah sane nenten nudut manah miwah nenten karungu, punika wantah alarm ngaresresin majeng kawentenan berbangsa miwah bernegara. Mawinan prasida ngicalang silih tunggil wibaga sane mabuat pisan sajeroning kahuripan i manusa, inggih punika literasi.

 

Sakewanten dane sumeken, IPI prasida ngunggahang perpustakaan nglimbak ngiringang aab jagat. Mangda prasida karasayang saha kasenengin antuk masyarakat, santukan kamulan patut kasenengin.

 

"Sampun sepatutnyane perpustakaan kaunggahang saha kainggilang saihang ring baga tiosan, santukan perpustakaan wantah wit guna widya miwah kawikanan. Literasi taler pinaka silih tunggil pamargi ngamolihang kapradnyanan sane mawit saking perpustakaan punika," baos dane.

 

Tiosan punika, Plt. Kepala Perpustakaan Nasional RI sajeroning sambrama wacanannyane sane kawacen olih Deputi II Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondan maosang parindikan sane pateh. Perpustakaan nharepin pikobet sane akeh lan nyansan dangan mauwah. Panglimbak teknologi informasi miwah komunikasi, taler kecerdasan buatan sane makta panglahlah sane destruktif.

 

"Indik puniki ngawinang angga pustakawan setata malajahang angga, mangda prasida dados swagina sane kautamayang sajeroning nglimbakang informasi miwah ilmu pengetahuan. Ri tatkala puniki Perpustakaan Nasional nglimbakang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, puniki patut kasolahang antuk angga pustakawan ri dija tah pakaryannyane," paweweh dane.

 

Transformasi puniki wantah silih tunggil sistem metode sane ngunggahang perpustakaan pinaka genah ruang kreasi, ruang belajar kontekstual, pinaka ruang terbuka anggen nglimbakang informasi miwah pengalaman majeng masyarakat, saha perpustakaan pinaka ruang terbuka majeng panglimbak kawagedan ipune. Nyantos mangkin, dane ngangkenin sampun wenten 3.696 lokus transformasi perpustakaan berbasis inklusi, sane sampun ngicen iusan majeng ring kirang langkung tigang yuta krama sane termarjinalkan. Perpustakaan rauh mengadvokasi, ngicen pelatihan mangda ipun waged sajeroning kauripannyane.(Rls/Btnc)


Komentar

Berita TerbaruTerpopuler